Матеріальні ресурси

Методичні підходи до оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів

Показники оцінки використання матеріальних ресурсів Оцінювання ефективності використання матеріальних ресурсів здійснюється з використанням комплексу узагальнюючих та індивідуальних показників. За результатами аналізу узагальнюючих показників підприємство отримує можливість оцінити загальну ефективність використання матеріальних ресурсів та виявити потенційні резерви, що забезпечать її зростання. Перелік узагальнюючих показників, як правило, включає наступні: питома вага матеріальних витрат у собівартості виготовленої продукції […]

Методичні підходи до оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів Читать дальше »

Система управління матеріальними ресурсами підприємства

Функції та рівні управління матеріальними ресурсами Сучасна наука розглядає управління матеріальними ресурсами як процес, що передбачає комплекс взаємопов’язаних дій, які реалізуються через відповідні функції менеджменту. При цьому розуміння окремих функцій управління матеріальними ресурсами є неоднозначним, оскільки різні науковці визначають їх склад по-різному. Проте основні функції виділяються у три окремих групи: Планування – визначення потреби в

Система управління матеріальними ресурсами підприємства Читать дальше »